Huisartsenpraktijk Zijpe, huisartsen E.G. Speksnijder en A. Kaaij

Herhaalrecept elektronisch

U kunt elektronisch een herhaalrecept aanvragen, als u de medicatie chronisch gebruikt.

Betreft het niet chronische medicatie, dan dient u contact op te nemen met de assistente.

Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely
Uw bestelling / Your order
Medicijn / Medicine * Sterkte / Strength Aantal / Dosage Gebruik / Use